Open menu

Schoolgids

023-5311572

Alle (ouder(s)/verzorger(s)) van de leerlingen ontvangen op de kennismakingsavond de schoolgids. Deze vernieuwde schoolgids is een handig naslagwerk voor alle zaken rondom school. Op deze site vindt u over alle items uit de schoolgids uitgebreide informatie terug. Indien u niet aanwezig kunt zijn op de kennismakingsavond dan ontvangt uw zoon/dochter de schoolgids van de mentor.

We hebben er bewust voor gekozen om de informatie in de papieren schoolgids beknopt te houden, zodat we op de site steeds actueel en up-to-date kunnen zijn. Het antwoord op uw vraag is zeer waarschijnlijk terug te vinden bij 'veelgestelde vragen & downloads“. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen via info@haarlemcollege.nl of 023-5311572

Vernieuwd VMBO
Schoolorganisatie
Leerlingenraad
Schoolregels
Medezeggenschapsraad
Contact
Lestijden
Magister
Vakantieplanning
Overgangsnormen
Pestprotocol
Jaarplanning Haarlem College voor ouder(s) en/of verzorger(s)

Nog meer vragen

Wanneer zijn de Open Dagen en Inschrijfdagen?

Deze vinden plaats op de volgende data:

Online open Dagen:

Dinsdag 15 februari 2022 16.30 - 19.30 uur 

voor aanmelden: aanmeldformulier open dagen Haarlem College

Aanmelddagen:

 • woensdag 2 maart 2022 14.00 - 17.00 uur
 • donderdag 3 maart 2022 16.00 - 18.00 uur
 • maandag 7 maart 2022 19.00 - 21.00 uur
 • Tijdens deze avond kunt u binnen lopen en nemen onze medewerker gegevens op. Fijn als u van te voren het aanmeldformulier al digitaal invult:
 • aanmeldformulier brugklas 2022-2023
Wie is de mentor van mijn zoon/dochter?

Deze vraag kunt u in eerste instantie het beste aan uw zoon/dochter zelf stellen. U kunt eventueel ook contact opnemen met het Haarlem College via email: info@haarlemcollege.nl, of telefonisch met onze administratie. Wij zoeken dan uit wie de mentor van uw zoon/dochter is.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U dient uw kind in geval van ziekte dagelijks afwezig te melden bij het Haarlem College. U kunt uw kind via uw ouder-account van Magister ziekmelden. Dit gaat als volgt:

U logt in met uw ouderaccount op Magister 6.
Kies voor de knop Afwezigheid
(linkermenu) en druk daarna op +Melden (Rechts op de
bovenbalk).
Selecteer de datum en voer een opmerking of toelichting in.
Klik daarna rechtsboven op Versturen
en geef Akkoord.
Voor een instructiefilmpje (1 minuut) kunt u hier klikken.
U kunt per dag 1 ziekmelding doen. Is uw kind de volgende dag nog ziek dan kunt u het voorgaande herhalen. Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit
alleen voor vrijdag (en dus niet alvast voor maandag). Dat kan in het weekend vanaf zondag.

Bent u uw inloggegevens kwijt, vraagt u deze dan op via administratie@haarlemcollege.nl. Vergeet hierbij niet de naam van uw kind te vermelden.

Wanneer u niet via Magister ziek meldt verzoeken wij u in te spreken op het antwoordapparaat.

Overige absenties, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan dokter of orthodontist, kunt u net als ziekmeldingen doorgeven via keuze 1 op het antwoordapparaat. Dit doet u door het centrale telefoonnummer (023-5311572) te bellen. U kiest dan de optie ''ziekmeldingen''. Wij verzoeken u de naam en de klas van uw kind duidelijk in te spreken. Overige absenties kunt u eventueel ook doorgeven via een briefje dat bij de leerlingenbegeleider kan worden ingeleverd.

Wat zijn de schooltijden?

De leerlingen moeten tussen 8.30 en 16.30 uur beschikbaar zijn voor school. Het lesrooster bestaat uit een aantal lesuren op de dag. Het precieze rooster is terug te vinden in magister. De lestijden zijn:

 • 1e uur 08.30-09.20
 • 2e uur 09.20-10.10
 • 3e uur 10.10-11.00
 • pauze
 • 4e uur 11.20-12.10
 • 5e uur 12.10-13.00
 • pauze
 • 6e uur 13.20-14.10
 • 7e uur 14.10-15.00
 • 8e uur 15.00-15.50
Wat is een verkort lesrooster?

Een paar keer in het schooljaar wordt er gewerkt met een verkort lesrooster. De lessen zijn dan 40 minuten lang, in plaats van 50 minuten. Deze vorm wordt ingezet als er in de middag bijvoorbeeld rapportvergaderingen zijn.

Wat zijn de lestijden in een verkort lesrooster?
 • 1e uur 08.30-09.10
 • 2e uur 09.10-09.50
 • 3e uur 09.50-10.30
 • pauze
 • 4e uur 10.50-11.30
 • 5e uur 11.30-12.10
 • 6e uur 12.10-12.50
 • pauze
 • 7e uur 13.10-13.50
 • 8e uur 13.50-14.30
Wanneer heeft mijn kind vakantie?

Onderstaand treft u de vakantieplanning 2021-2022 aan: Vakanties en studiedagen 2021-2022


Wanneer worden de boeken geleverd?

U ontvangt bericht van de boekenleverancier Van Dijk over de levering van de boeken. De boeken worden in de laatste week voor de aanvang van het nieuwe schooljaar thuis bezorgd.

Waar vind ik het examenreglement?

Het examenreglement met bijlagen PTA's treft u aan onder het kopje ''de school''. Daaronder staat bij examen/PTA de nodige informatie en kunt u de reglementen terug vinden.

https://haarlemcollege.nl/deschool/examen/pta/

Waar vind ik het beroepenboekje?

Stel je vraag