Open menu

Schoolgids

023-5311572

Alle (ouder(s)/verzorger(s)) van de leerlingen ontvangen op de kennismakingsavond de schoolgids. Deze vernieuwde schoolgids is een handig naslagwerk voor alle zaken rondom school. Op deze site vindt u over alle items uit de schoolgids uitgebreide informatie terug. Indien u niet aanwezig kunt zijn op de kennismakingsavond dan ontvangt uw zoon/dochter de schoolgids van de mentor.

We hebben er bewust voor gekozen om de informatie in de papieren schoolgids beknopt te houden, zodat we op de site steeds actueel en up-to-date kunnen zijn. Het antwoord op uw vraag is zeer waarschijnlijk terug te vinden bij 'veelgestelde vragen & downloads“. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen via info@haarlemcollege.nl of 023-5311572

Vernieuwd VMBO
Schoolorganisatie
Leerlingenraad
Schoolregels
Medezeggenschapsraad
Contact
Lestijden
Magister
Vakantieplanning
Overgangsnormen
Pestprotocol
Jaarplanning Haarlem College voor ouder(s) en/of verzorger(s)

Nog meer vragen

Wanneer zijn de Open Dagen en Inschrijfdagen?

Deze vinden plaats op de volgende data:

Open Dagen:

 • Vrijdag 17 januari 2020 18.30 - 21.00 uur
 • Zaterdag 18 januari 2020 11.00 - 13.00 uur
 • Dinsdag 11 februari 2020 17.00 - 19.00 uur

Aanmelddagen:

 • Woensdag 4 maart 2020 14.00 – 17.00 uur
 • Donderdag 5 maart 2020 16.00 – 18.00 uur
 • Maandag 9 maart 2020 19.00 – 21.00 uur


Wie is de mentor van mijn zoon/dochter?

Deze vraag kunt u in eerste instantie het beste aan uw zoon/dochter zelf stellen. U kunt eventueel ook contact opnemen met het Haarlem College via email: info@haarlemcollege.nl, of telefonisch met onze administratie. Wij zoeken dan uit wie de mentor van uw zoon/dochter is.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U dient uw kind in geval van ziekte dagelijks afwezig te melden bij het Haarlem College. U kunt uw kind via uw ouder-account van Magister ziekmelden. Dit gaat als volgt:

U logt in met uw ouderaccount op Magister 6.
Kies voor de knop Afwezigheid
(linkermenu) en druk daarna op +Melden (Rechts op de
bovenbalk).
Selecteer de datum en voer een opmerking of toelichting in.
Klik daarna rechtsboven op Versturen
en geef Akkoord.
Voor een instructiefilmpje (1 minuut) kunt u hier klikken.
U kunt per dag 1 ziekmelding doen. Is uw kind de volgende dag nog ziek dan kunt u het voorgaande herhalen. Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit
alleen voor vrijdag (en dus niet alvast voor maandag). Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk, bij ziekmelden op zondag kan dit alleen voor maandag.
De ziekmelding wordt geregistreerd op ingeroosterde uren. Als er geen roosteruren zijn, krijgt u hiervan een melding.
Let op: het gaat dus alleen om ziekmelden. Andere absenties, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan dokter of orthodontist, kunnen
niet via Magister worden doorgegeven. Graag vernemen wij deze absenties van tevoren, bij voorkeur doormiddel van een briefje.
De rechten voor ziekmelding via Magister wordt alleen aan de ouders gegeven. Zorgt u er dus voor dat u niet uw inloggegevens van de ouderaccount deelt met anderen. Bent u uw inloggegevens kwijt, vraagt u deze dan op via administratie@haarlemcollege.nl. Vergeet hierbij niet de naam van uw kind te vermelden.
Tot slot: deze nieuwe manier van ziekmelden gaan we uitproberen tot aan de zomervakantie en dan gaan we evalueren. Wij hopen in elk geval de procedure van ziekmelden voor u als ouder hiermee te vergemakkelijken. Telefonisch ziekmelden (inspreken op het antwoordapparaat) blijft tot de mogelijkheden horen.

Dit doet u door het centrale telefoonnummer (023-5311572) te bellen. U kiest dan de optie ''ziekmeldingen''. Wij verzoeken u de naam en de klas van uw kind duidelijk in te spreken. Let op: voor een ziekmelding krijgt u geen medewerker aan de telefoon.

Wat zijn de schooltijden?

De leerlingen moeten tussen 8.30 en 16.30 uur beschikbaar zijn voor school. Het lesrooster bestaat uit een aantal lesuren op de dag. Het precieze rooster is terug te vinden in magister. De lestijden zijn:

 • 1e uur 08.30-09.20
 • 2e uur 09.20-10.10
 • 3e uur 10.10-11.00
 • pauze
 • 4e uur 11.20-12.10
 • 5e uur 12.10-13.00
 • pauze
 • 6e uur 13.20-14.10
 • 7e uur 14.10-15.00
 • 8e uur 15.00-15.50
Wat is een verkort lesrooster?

Een paar keer in het schooljaar wordt er gewerkt met een verkort lesrooster. De lessen zijn dan 40 minuten lang, in plaats van 50 minuten. Deze vorm wordt ingezet als er in de middag bijvoorbeeld rapportvergaderingen zijn.

Wat zijn de lestijden in een verkort lesrooster?
 • 1e uur 08.30-09.10
 • 2e uur 09.10-09.50
 • 3e uur 09.50-10.30
 • pauze
 • 4e uur 10.50-11.30
 • 5e uur 11.30-12.10
 • 6e uur 12.10-12.50
 • pauze
 • 7e uur 13.10-13.50
 • 8e uur 13.50-14.30
Wanneer worden de boeken geleverd?

U ontvangt bericht van de boekenleverancier Van Dijk over de levering van de boeken. De boeken worden in de laatste week voor de aanvang van het nieuwe schooljaar thuis bezorgd.

Waar vind ik het beroepenboekje?

Stel je vraag