Open menu

Schoolgids

023-5311572

Alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen ontvangen op de kennismakingsavond de schoolgids. Deze vernieuwde schoolgids is een handig naslagwerk voor alle zaken rondom school. Op deze pagina vindt u over alle items uit de schoolgids uitgebreide informatie terug. Indien u niet aanwezig kunt zijn op de kennismakingsavond dan ontvangt uw kind de schoolgids van de mentor.

We hebben er bewust voor gekozen om de informatie in de papieren schoolgids beknopt te houden, zodat we op de site steeds actueel en up-to-date kunnen zijn. Het antwoord op uw vraag is zeer waarschijnlijk terug te vinden bij 'veel gestelde vragen & downloads“. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen via info@haarlemcollege.nl of 023-5311572

Vernieuwd VMBO
Schoolorganisatie
Leerlingenraad
Schoolregels
Medezeggenschapsraad
Contact
Lestijden
Magister
Vakantieplanning
Overgangsnormen
Pestprotocol
Jaarplanning Haarlem College voor ouder(s) en/of verzorger(s)

Nog meer vragen

Wie is de mentor van mijn kind?

Deze vraag kunt u in eerste instantie het beste aan uw kind zelf stellen. U kunt eventueel ook contact opnemen met het Haarlem College via email of telefonisch met onze administratie. Wij vertellen u dan wie de mentor van uw kind is.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U dient uw kind in geval van ziekte dagelijks afwezig te melden bij het Haarlem College. Bij voorkeur meldt u uw kind af via uw ouder-account van Magister, omdat de ziekmelding via Magister direct is verwerkt.

 • Wilt u uw kind ziek melden? Dit kan via Magister of middels het inspreken van de voicemail. Bel hiervoor 023-5311572 en kies optie 1.
 • Wilt u uw kind absent of te laat melden? Dit kan uitsluitend via het inspreken van de voicemail. Bel hiervoor 023-5311572 en kies optie 1. Wij verzoeken u de naam en de klas van uw kind duidelijk in te spreken.

In deze handleiding kunt u lezen hoe u in de Magister app een ziekmelding kunt invoeren.

Wat zijn de schooltijden?

De leerlingen moeten tussen 8.30 en 16.30 uur beschikbaar zijn voor school. Het lesrooster bestaat uit een aantal lesuren op de dag. Het precieze rooster is terug te vinden in magister. De lestijden zijn:

   

 • 1e uur 08.30-09.20
 • 2e uur 09.20-10.10
 • 3e uur 10.10-11.00
 • pauze
 • 4e uur 11.20-12.10
 • 5e uur 12.10-13.00
 • pauze
 • 6e uur 13.20-14.10
 • 7e uur 14.10-15.00
 • 8e uur 15.00-15.50
Wat is een verkort lesrooster en wat zijn de lestijden ervan?

Een paar keer in het schooljaar wordt er gewerkt met een verkort lesrooster. De lessen zijn dan 40 minuten lang, in plaats van 50 minuten. Deze vorm wordt ingezet als er in de middag bijvoorbeeld rapportvergaderingen zijn.

1e uur 08.30-09.10
2e uur 09.10-09.50
3e uur 09.50-10.30
pauze
4e uur 10.50-11.30
5e uur 11.30-12.10
6e uur 12.10-12.50
pauze
7e uur 13.10-13.50
8e uur 13.50-14.30

Wanneer heeft mijn kind vakantie?

Bekijk hier het overzicht van alle vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023.

Wanneer worden de boeken geleverd?

U ontvangt bericht van de boekenleverancier Van Dijk over de levering van de boeken. De boeken worden in de laatste week voor de aanvang van het nieuwe schooljaar thuis bezorgd.

Waar vind ik het examenreglement?

Het examenreglement met bijlagen PTA's treft u aan onder het kopje ''de school''. Daaronder staat bij examen/PTA de nodige informatie en kunt u de reglementen terug vinden.

https://haarlemcollege.nl/deschool/examen/pta/

Wanneer zijn de Open Dagen?

De Open Dagen op het Haarlem College voor het schooljaar 2023/2024 hebben reeds plaatsgevonden.

Stel je vraag