Wat is de medezeggenschapsraad?

Elke onderwijsorganisatie met een of meerdere scholen heeft wettelijk recht op medezeggenschap. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en van het personeel van de school.

MR Haarlem College

De MR van het Haarlem College bestaat uit drie geledingen, bestaande uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De leden worden door hun eigen achterban, de personeelsleden, de ouders en de leerlingen van de school, volgens officiële verkiezingen gekozen. De volledige MR komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar om samen met de directie te praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op het Haarlem College. Daarnaast kunnen de verschillende geledingen ook apart bij elkaar komen.

Vergaderingen

Een goede communicatie met onze achterban vinden wij erg belangrijk. Daarom vindt u de vergaderdata van de MR hieronder terug. Ook kunt u onderaan deze pagina de vergaderagenda’s en de geldende reglementen terugvinden. Voor alle ouders, leerlingen en personeelsleden van de school zijn het jaarplan en de notulen van de MR vergaderingen op te vragen via de mail. Natuurlijk kunt u ons ook via dit emailadres bereiken met vragen.

Vergaderdata 2023/2024

8 november 16:00 – 18:00 uur

Oudergeleding

Mocht u specifieke vragen hebben voor de ouders van de MR dan kunt mailen naar oudergeledingMR@haarlemcollege.nl.

Uitgangspunten

Als medezeggenschapsraad staan wij achter de volgende uitgangspunten:

1. Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs die we niet moeten ervaren als een wettelijke dwang, maar als een ondersteuning van ieders streven naar beter onderwijs.

2. Het schoolbestuur bestuurt en draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn besluiten. De medezeggenschapsraad (MR)1 denkt mee, controleert en corrigeert waar nodig. Beide partijen respecteren elkaars positie en geven elkaar de ruimte om die in te vullen.

Bron: ‘Advies ‘goede medezeggenschap’ in het onderwijs’.

Word lid van de MR of kom een keer proefkijken!

We zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die de medezeggenschapsraad (MR) wil komen versterken. Bent u geïnteresseerd om lid te worden, heeft u nog vragen of wilt u een keer meekijken met de vergadering, neem dan contact op via MR@haarlemcollege.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het Haarlem College is onderdeel van stichting Dunamare Onderwijsgroep. Stichting Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen met elk een eigen (MR) of deelraad. Daarnaast bestaat er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Deze wordt gekozen door de MR-en van de verschillende scholen. De GMR geeft advies en/of instemming op beleid van het CvB van Dunamare. Voor meer informatie kunt u de website van de GMR raadplegen.

Personeelsgeleding 2023

Bas Dekker, docent wiskunde

Manuela van Leeuwen, conciërge

Harmen Falkena, docent Mens & Maatschappij

Priscilla van Everdingen, leerlingbegeleider

Daan Hoogmoed, docent LO