Schoolregels

Om het verblijf op het Haarlem College voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, hebben we met elkaar schoolregels opgesteld. We hebben het aantal regels bewust klein gehouden, omdat we ervan uit gaan dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat.

Verantwoordelijkheid
Wij vinden het belangrijk dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Leerlingen kunnen aangesproken worden op hun gedrag door hun eigen docenten, maar ook door andere docenten en/of medewerkers van de school. Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn van harte welkom op het Haarlem College. Om teleurstellingen te voorkomen, vragen wij u wel van tevoren een afspraak te maken met de mentor/docent die u wilt spreken.

Dagelijkse regels

 • We dragen geen petten of mutsen in de school. Alleen hoofdbedekking uit eigen religieuze overtuiging is in school toegestaan.
 • Wij zijn een rookvrije school: op het schoolterrein wordt niet gerookt (Ook geen elektronische sigaretten).
 • Alle leerlingen leveren aan het begin van de les hun mobiele telefoon in. De telefoons worden bewaard in speciaal daarvoor bestemde opbergbakken of -zakken. Aan het einde van de les krijg je je telefoon weer terug.
 • Eten en drinken mag in de aula en buiten. Je gooit je afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.
 • Muziek in de klas is alleen toegestaan wanneer de docent het zegt.
 • Als je in de les komt, ben je op tijd, heb je je spullen voor de les bij je en ben je naar de WC geweest.
 • Na schooltijd blijf je niet in de school of op en rond het schoolterrein hangen.
 • Uit veiligheidsoverwegingen mag je op het schoolterrein alleen lopen. Dus met fiets/brommer aan de hand. Je verlaat zo snel mogelijk de fietsenstalling.
 • Tijdens je lesrooster en de pauzes ben je op het schoolterrein.
 • Om rustig gedrag te bevorderen mag je geen energiedrank drinken.
 • Leerlingen zijn voor school beschikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur.