De leerlingen op het Haarlem college krijgen een kluisje in bruikleen van de school. De kluisjes zijn en blijven eigendom van de school. De school heeft het recht deze te openen, zelfs wanneer dat onaangekondigd gebeurt.