Waar kun je terecht met jouw klacht over school?

Als je op school een probleem ervaart, dan is het belangrijk dat je dat met iemand kunt bespreken. Bijvoorbeeld als je vindt dat je niet netjes bent behandeld. Of als je ontevreden bent over (iemand op) school, bijvoorbeeld als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Je kunt jouw klacht het best op school bespreken

Als je het lastig vindt om de klacht te bespreken met degene die volgens jou het probleem heeft veroorzaakt, kun je terecht bij jouw mentor of bij een van de vertrouwenspersonen van het Haarlem College. Zij zullen je begeleiden bij het vinden van een passende oplossing. Kom je er samen niet uit? Dan kun je, eventueel in overleg met de mentor of vertrouwenspersoon, de klacht bij de directeur van het Haarlem College melden.

Klachtencoördinator Dunamare Onderwijsgroep

Als het probleem volgens jou dan nog niet is opgelost, kunnen je ouders/verzorgers samen met jou een klacht
indienen bij de klachtencoördinator van Dunamare. Hoe dat in zijn werk gaat, kun je lezen in de “klachtenregeling voor ouders en meerderjarige leerlingen”, welke hieronder te downloaden is.