Protocol

Op het Haarlem College wordt gewerkt met een protocol voor schorsing en verwijdering dat op alle Dunamare scholen geldt. Het protocol bevat de regels waaraan voldaan moet worden als aan een leerling een maatregel wordt opgelegd.

Maatregelen

Het kan gaan om opvoedkundige maatregelen, maar soms ook om ordemaatregelen waaronder schorsing en verwijdering van de leerling. Dit zijn ingrijpende maatregelen, zowel voor de leerling en zijn ouders/verzorgers als voor de school. Daarom is het belangrijk dat steeds zorgvuldig wordt gehandeld.

Wet- en regelgeving

In dit protocol is ook de wet- en regelgeving verwerkt die betrekking heeft op schorsing en verwijdering. Het protocol is onderaan deze pagina in de downloads te vinden.