Betrokkenheid leerling

Op het Haarlem College vinden we het belangrijk dat leerlingen worden betrokken bij belangrijke besluiten. De mentoren hebben hier een duidelijke rol in. Zij vragen vaak aan leerlingen hoe zij bepaalde zaken ervaren en deze informatie nemen we weer mee in de besluitvorming. Daarnaast zijn er standaard twee leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en denkt en doet de leerlingenraad mee bij de organisatie van de bijvoorbeeld de Open Dagen en de schoolfeesten.