Ondersteuning voor alle leerlingen

Op het Haarlem College vinden we een goede begeleiding van alle leerlingen belangrijk. Om die reden hebben we gekozen voor de term ondersteuning in plaats van zorg. Begeleiding is er niet alleen voor “zorg-leerlingen”.

Mocht de ondersteuning in de klas niet toereikend zijn, dan vindt u op deze pagina de verdere ondersteuning die we kunnen inzetten, als dat nodig is.

Ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel (onderaan deze pagina) kunt u lezen welke ondersteuning er beschikbaar is voor leerlingen van het Haarlem College. Het is een volledige beschrijving van wat er in de dagelijkse onderwijspraktijk aan ondersteuning beschikbaar is. We noemen dit geen ‘zorg’, omdat we vinden dat alle leerlingen de ondersteuning moeten krijgen die ze nodig hebben, binnen de mogelijkheden die wij kunnen bieden.

Zorgroute

Onderaan deze pagina vindt u een download met de naam ‘Zorgroute Haarlem College’. In dit document kunt u zien welke route er bewandeld wordt op het moment dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. In het document ziet u terug dat de mentor de spil in de begeleiding is. Daarnaast zijn er verschillende stappen op weg naar de juiste begeleiding voor elke leerling.

Ondersteuningskaart

Onze remedial teacher spreekt alle leerlingen met gediagnostiseerde dyscalculie, dyslexie of een ander (taal)probleem aan het begin van het schooljaar. Indien nodig reikt de remedial teacher een ondersteuningskaart uit aan de leerling. Op deze kaart staat wat een leerling nodig heeft aan hulpmiddelen of begeleiding. Ook leerlingen die geen dyslexie of dyscalculie hebben, maar om een andere reden extra maatregelen kunnen gebruiken, komen in aanmerking voor een ondersteuningskaart.

Gerelateerde berichten