Wat is de Leerlingenraad?

De Leerlingenraad van het Haarlem College bestaat uit leerlingen van alle leerjaren en komt meerdere keren per jaar bij elkaar om samen met de Medezeggenschapsraad (MR) van het Haarlem College te praten over allerlei onderwerpen die de leerlingen bezig houden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de inrichting van het schoolgebouw, de indeling van het schooljaar en nog veel meer.

Medezeggenschapsraad

De Leerlingenraad is betrokken bij allerlei buitenschoolse activiteiten. Naast zitting in de Leerlingenraad hebben drie van de leerlingen ook zitting in de Medezeggenschapsraad van het Haarlem College. Hiervoor worden jaarlijks verkiezingen gehouden onder de leerlingen van het Haarlem College.