Het kan voorkomen dat een leerling onder schooltijd ziek wordt of pijn heeft. Ook heeft een leerling soms voorgeschreven medicijnen nodig, die bewaard en/of toegediend dienen te worden. Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, ouder/verzorger en medewerker is er een Dunamare-breed protocol opgesteld omtrent het verstrekken van medicatie aan de leerling. Met dit protocol is de medewerker goed voorbereid om zorgvuldig te handelen in medische situaties.

Hieronder is het protocol omtrent medicijnverstrekking van Dunamare Onderwijs te downloaden.