Imago en goede naam

De mogelijkheden van social media zijn enorm en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Deze media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en om een bijdrage te leveren aan een positief imago van het Haarlem College. Maar ook kun je met berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school, Dunamare Onderwijsgroep en betrokkenen ernstig beschadigen. Om deze reden is het belangrijk om bewust met social media om te gaan. Een gedragscode draagt bij aan dit bewustzijn.

Gedragscode

Dunamare Onderwijsgroep, en daarmee ook het Haarlem College, vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media. Daarom heeft Dunamare een gedragscode opgezet om eenieder die bij Dunamare Onderwijsgroep en haar scholen betrokken is daarvoor concrete richtlijnen te geven. Deze gedragscode is in de downloads onderaan de pagina te vinden.