In samenspraak met de medezeggenschapsraad is de overgangsnormering vastgesteld.

In de overgangsnormering staan de eisen vermeld waar een leerling aan moet voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. U vindt de overgangsnormering hieronder. Mocht u daar vragen over hebben, stel deze dan aan de mentor van uw kind.