Fysieke en sociale veiligheid

Een school moet voor iedereen een veilige plek zijn. Leerlingen, medewerkers, ouders en externe contacten moeten zich allen prettig voelen in ons gebouw. Het gaat dan zowel om de fysieke alsmede de sociale veiligheid. Tegenwoordig hoort de veiligheid binnen het gebruik van sociale media daar ook bij.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Veiligheid maak je met elkaar. We vinden het dus belangrijk om elkaar daar op aan te spreken. Dit geldt voor iedereen die te maken heeft met het Haarlem College. Om de dagelijkse gang van zaken prettig te houden, hebben we een paar eenvoudige schoolregels opgesteld. In het schoolveiligheidsplan lees je meer uitgebreid over de veiligheid binnen het Haarlem College. Deze kun je inzien door op onderstaande knop te drukken.

Meldplicht huiselijk geweld, kindermishandeling en -misbruik

Elke medewerker van een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij signalen en/of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling een stappenplan te volgen. Elke medewerker van een onderwijsinstelling is tevens wettelijk verplicht om melding te doen bij het bevoegd gezag bij vermoeden van seksueel misbruik door een medewerker jegens een minderjarige leerling.

Meer informatie over de meldcode en meldplicht vindt u op https://www.schoolenveiligheid.nl/

Veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator van het Haarlem College is de heer T. de Vries. Mocht u een vraag, opmerking of klacht hebben, dan kunt u een mail aan hem richten via het algemene mailadres van de school.