Ondersteuningskaart

Onze remedial teacher spreekt alle leerlingen met gediagnostiseerde dyscalculie, dyslexie of een ander (taal)probleem aan het begin van het schooljaar. Indien nodig reikt de remedial teacher een ondersteuningskaart uit aan de leerling. Op deze kaart staat wat een leerling nodig heeft aan hulpmiddelen of begeleiding. Ook leerlingen die geen dyslexie of dyscalculie hebben, maar om een andere reden extra maatregelen kunnen gebruiken, komen in aanmerking voor een ondersteuningskaart.

Examens

Bij het examen is voor deze leerlingen alleen tijdverlenging toegestaan en in sommige gevallen een computer met spraakfunctie.

Maatregelen toetsing

In de praktijk profiteren veel dyslectische leerlingen al van de manier waarop er op het Haarlem College omgegaan wordt met alle leerlingen. Er staat niet te veel tekst op toetsen bijvoorbeeld. Er wordt standaard een groter lettertype gebruikt. Een toets moet passen binnen het lesuur en door alle leerlingen op tijd ingeleverd kunnen worden. Een dyslectische leerling heeft recht op tijdverlenging, maar zal hier door bovengenoemde maatregelen in de praktijk vaak geen gebruik van hoeven maken.

Remedial teacher

Voor meer informatie rondom dyslexie, dyscalculie en de ondersteuningskaart kunt u contact opnemen met de school en vragen naar mevrouw Hensen, remedial teacher.