Vanaf 1 april 2024 tot uiterlijk 30 juni 2024 kunnen zij-instromers voor schooljaar 2024-2025 zich aanmelden via het inschrijfformulier via de button in het paarse blok verderop op deze pagina.

Algemene informatie

Je zit nu al op een school voor voortgezet onderwijs en je wilt overstappen naar het Haarlem College. Bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen of omdat je iets nodig hebt wat je huidige school niet kan bieden. Soms lukt het op je huidige school niet omdat het niveau niet goed bij je past.

Als zij-instromer kom je in klas 2 of 3 op het Haarlem College. Wanneer je in klas 3 instroomt krijg je les op kaderniveau tot de herfst- of kerstvakantie. Je zult tot die tijd dubbel becijferd worden, op zowel basis- als kaderniveau. Op die manier kunnen we goed bepalen welk niveau het beste bij je past. Dit is niet van toepassing wanneer de reden van instromen verhuizing is. Je wordt bij verhuizing geplaatst op hetzelfde niveau als voor de verhuizing op je oude school. Alle leerwegen sluiten goed aan bij het MBO. De mavo sluit aan op de havo.

Aanmeldprocedure

Vanaf 1 april 2024 kunnen leerlingen zich op deze pagina als zij-instromer op het Haarlem College aanmelden voor schooljaar 2024-2025. Nadat wij het aanmeldformulier hebben ontvangen, zullen wij de ouder(s)/verzorger(s) en de huidige school van de leerling een mail sturen met daarin een verzoek tot aanleveren van bepaalde informatie en/of documenten. Wij spreken pas over een aanmelding wanneer alle vereiste gegevens door ons ontvangen zijn.

Wanneer wij alle benodigde documenten hebben ontvangen, zullen wij een kennismakingsgesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) inplannen. Naar aanleiding van dit gesprek zal bepaald worden of de leerling plaatsbaar is en of er eventueel een MDO (overleg met ouders, kind en huidige school) plaats moet vinden.

Tekst gaat verder onder het blok.

Inschrijven zij-instromer

Vanaf 1 april 2024 tot uiterlijk 30 juni 2024 kunnen zij-instromers voor schooljaar 2024-2025 zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier.

Inschrijfformulier zij-instroom

LET OP: Verplichte informatiebijeenkomst zij-instroom

Op maandag 22 april 2024 van 19.00 tot 19.45 uur zal er op het Haarlem College een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die meer willen weten over en/of willen instromen op het Haarlem College vanuit een ander VO-school. Voor zij-instroom inschrijvers is deze bijeenkomst verplicht. Tijdens deze bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan onder andere de beroepsrichtingen, de niveaus en de schoolstructuur. Ook is er ruimte voor vragen en/of opmerkingen.

Alle zij-instroom aanmeldingen tot en met 16 april krijgen op 17 april de laatste informatie over de bijeenkomst van 22 april via de mail. Alle aanmeldingen na 16 april ontvangen in de bevestigingsmail de laatste informatie over de bijeenkomst op 22 april.

LET OP: Sluitingsdatum inschrijfperiode zij-instroom

Tot uiterlijk 30 juni 2024 kunnen zij-instromers zich aanmelden voor het schooljaar 2024-2025. Dit in verband met de tijd die het kost om alle benodigde informatie te verzamelen en te verwerken, en met de intakegesprekken die nog ingepland en uitgevoerd moeten worden. Wij behouden ons het recht voor om de inschrijfperiode eerder te sluiten, indien alle beschikbare plekken al op een eerder moment vergeven zijn.