Aanpak

Op het Haarlem College pakken we pesters altijd aan. Helaas bestaat er nog steeds geen school waar helemaal niet gepest wordt. Wij vinden het belangrijk om er goed mee om te gaan. Dat betekent dat we van onze leerlingen en ouders verwachten dat pestgedrag met de mentor besproken wordt. Ook als wij op school pestgedrag signaleren, bespreken we dat met leerlingen en ouders. In hetĀ anti-pestprotocolĀ dat je onderaan deze pagina vindt staat precies beschreven wat we tegen pesten doen.