Wat is +VO?

+VO is een voorziening die bedoeld is voor leerlingen uit Haarlem en omstreken die vastlopen op hun huidige school. Het doel van de plaatsing is om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en advies te geven over het vervolgtraject. Dit kan de terugkeer naar de eigen school zijn, of een andere school of type onderwijs.

+VO vestigingen

+VO Zuid is gehuisvest op het Haarlem College. Deze voorziening is echter bedoeld voor leerlingen van andere scholen uit de Regio Zuid-Kennemerland. Leerlingen van het Haarlem College worden geplaatst op één van de andere +VO locaties: +VO Noord (Spaarne College) of +VO IJmuiden (Tender College).

Plaatsing +VO

Plaatsing bij een +VO is pas mogelijk wanneer er op de huidige school een begeleidingstraject is doorlopen (OPP/trajectgroep). Na het besluit van plaatsing op het +VO verloopt de plaatsingsprocedure via de zorgcoördinator en het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.