Vrijwillige ouderbijdrage

Voor de kosten die het Haarlem College niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt vergoed, wordt een vrijwillige ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet wettelijk verplicht en worden jaarlijks vastgesteld. Leerlingen wiens ouder(s)/verzorger(s) deze vrijwillige bijdrage niet betalen, worden niet uitgesloten van de georganiseerde activiteiten. Echter, als er geen ouderbijdrage zou worden gevraagd, zou het Haarlem College genoodzaakt zijn de extra activiteiten rondom het onderwijsaanbod en de voorzieningen voor alle leerlingen aanmerkelijk terug te brengen.

Algemene bijdrage
Binnen de algemene ouderbijdrage vallen de uitgaven voor alle leerlingen die nodig zijn om het onderwijs goed te laten verlopen, zoals mentoractiviteiten, sportactiviteiten en een bijdrage voor projecten.

Leerjaar-specifieke bijdrage
De leerjaar-specifieke bijdrage is voor een aantal uitgaven aan extra’s die niet strikt noodzakelijk zijn, maar die het onderwijs wel verrijken. De hoogte van de bijdrage is bepaald aan de hand van activiteiten voor een leerjaar of een (profiel-)klas. Wij brengen de volgende uitgaves onder bij leerjaar-specifieke bijdragen: schoolfeest, introductieweek, schoolreis, werkweken, pennenset, sportpak, schort/polo, extra sportactiviteiten, beroepsexcursie, diploma-uitreiking, klassenuitje. 

De kosten per leerjaar zijn onderverdeeld in algemene kosten en specifieke kosten. In onderstaande download kunt u per leerjaar inzien om welke kosten het gaat.

Financiële vragen

Voor financiële vragen met betrekking tot de ouderbijdrage mailt u bij voorkeur naar wiscollect@haarlemcollege.nl. Voor overige financiële vragen kunt u naar financien@haarlemcollege.nl gebruiken.