Open menu

Medezeggenschapsraad

Elke onderwijsorganisatie met een of meerdere scholen heeft wettelijk recht op medezeggenschap. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en van het personeel van de school.

De MR van het Haarlem College bestaat uit drie geledingen, bestaande uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De leden worden door hun eigen achterban, de personeelsleden, de ouders en de leerlingen van de school, volgens officiële verkiezingen gekozen. De volledige MR komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar om samen met de directie te praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op het Haarlem College. Daarnaast kunnen de verschillende geledingen ook apart bij elkaar komen.

Een goede communicatie met onze achterban vinden wij erg belangrijk. Daarom vindt u de vergaderdata van de MR hieronder terug. Ook kunt u onderaan deze pagina de vergaderagenda's en de geldende reglementen terugvinden. Voor alle ouders, leerlingen en personeelsleden van de school zijn het jaarplan en de notulen van de MR vergaderingen op te vragen via onderstaand emailadres. Natuurlijk kunt u ons ook via dit emailadres bereiken met vragen.

mr@haarlemcollege.nl

Mocht u specifieke vragen hebben voor de ouders van de MR dan kunt mailen naar:

oudergeledingMR@haarlemcollege.nl


Als medezeggenschapsraad staan wij achter de volgende uitgangspunten:

1. Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs die we niet moeten ervaren als een wettelijke dwang, maar als een ondersteuning van ieders streven naar beter onderwijs.

2. Het schoolbestuur bestuurt en draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn besluiten. De medezeggenschapsraad (MR)1 denkt mee, controleert en corrigeert waar nodig. Beide partijen respecteren elkaars positie en geven elkaar de ruimte om die in te vullen.

Bron: ‘Advies ‘goede medezeggenschap’ in het onderwijs’ (www.infowms.nl)


Vergaderdata 2021-2022

Dinsdag 5 oktober 2021
Maandag 22 november 2021
Woensdag 26 januari 2022
Dinsdag 29 maart 2022
Maandag 16 mei 2022
Donderdag 16 juni 2022


GMR

Het Haarlem College is onderdeel van stichting Dunamare Onderwijsgroep. Stichting Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen met elk een eigen (MR) of deelraad. Daarnaast bestaat er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Deze wordt gekozen door de MR-en van de verschillende scholen. De GMR geeft advies en/of instemming op beleid van het CvB van Dunamare. Voor meer informatie kunt u de website van de GMR raadplegen: www.gmrdunamare.nl


Downloads

22 november 2021 agenda MRAgenda MR 5 oktober 2021Agenda MR 14 juni 2021Agenda MR 14 april 2021 Bericht vanuit de oudergeleding - februari 2021Agenda 2 februari 2021Bericht vanuit de oudergeleding - december 2020 Agenda MR 23 november 2020Agenda MR 1 oktober 2020Agenda MR 15 juni 2020Huishoudelijk reglement MR Haarlem College okt 2020Medezeggenschapsreglement MR Haarlem College nov 2020