In de week van 13 mei 2024 vinden er op school rapportgesprekken plaats tussen mentor, ouder(s)/verzorger(s) en leerling van leerjaar 3. Ouder(s)/verzorger(s) en leerling ontvangen het rapport digitaal.

Gerelateerde berichten