Tag: ondersteuning

Aanmelden brugklas lwoo

Aanmelden brugklasleerling
met ondersteuning (lwoo)

Vanaf 1 november 2023 tot en met 1 maart 2024 kunnen leerlingen met een lwoo-advies zich aanmelden voor de brugklas van het Haarlem College voor het schooljaar 2024-2025. Ook kan vanaf deze datum een mdo ingepland worden op het Haarlem College.

Lwoo advies

Wanneer de basisschool vindt dat een leerling gebaat zal zijn bij extra hulp bij het behalen van hun vmbo-diploma, zullen zij een lwoo-advies uitbrengen aan de ouders/verzorgers van de leerling. Met dit advies kan de leerling zich aanmelden bij vmbo-scholen die leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aanbieden. Het Haarlem College is zo’n school.

Aanmelden lwoo

Vanaf 1 november 2023 tot en met 1 maart 2024 kunnen leerlingen met een lwoo-advies zich aanmelden voor de brugklas van het Haarlem College voor het schooljaar 2024-2025. Wanneer de aanmelding door ons is ontvangen, zullen wij een kennismakinggesprek met u en uw kind inplannen op het Haarlem College.

Aanmelden mdo

Wanneer er een mdo nodig is voor uw kind, zal deze te allen tijde aangevraagd worden door de basisschool. In overleg met ons en met u zal er een afspraak ingepland worden. Dit mdo vindt plaats met leerling, ouder(s)/verzorger(s), basisschool en het Haarlem College. Op basis van dit mdo wordt bepaald of de juiste ondersteuning kan worden geboden op het Haarlem College.

Aanmeldformulier Haarlem College  

Via onderstaande link kom je bij het aanmeldformulier voor de brugklas 2024-2025 voor leerlingen met een lwoo-advies. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, zullen wij contact opnemen met de huidige basisschool voor de benodigde gegevens. Wanneer deze door ons ontvangen zijn zullen wij een mdo-overdracht op het Haarlem College gaan inplannen.