Tag: brugklas

Aanmelden brugklas

Reguliere leerling binnen regio Zuid-Kennemerland

Wanneer er geen lwoo-advies geldt voor uw kind en een mdo niet nodig is, zal uw kind aangemeld moeten worden als reguliere leerling. Binnen de regio Zuid-Kennemerland gebeurt dit in de week van 25 tot en met 31 maart 2024. Meer informatie hierover ontvangt u in dit geval van de basisschool. Ook kunt u een kijkje nemen op www.brugweb.nl.

Reguliere leerling buiten regio Zuid-Kennemerland

Gaat uw kind buiten de regio Zuid-Kennemerland naar de basisschool? Dan geldt er een andere aanmeldprocedure. Wij vragen u om onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Wij zullen na ontvangst hiervan contact opnemen met de basisschool.

Samen met de basisschool zullen wij de inschrijving van uw kind op orde maken. Op 10 april 2024 vindt binnen de regio Zuid-Kennemerland de loting plaats. Na deze datum zult u een definitieve bevestiging van inschrijving ontvangen van ons.

Er is voldoende plek op het Haarlem College, dus u kunt er van uit gaan dat uw kind volgend schooljaar bij ons kan starten in de brugklas.