Goede vrijdag

Aanstaande vrijdag (29 maart 2024) is het Goede vrijdag. De Rijksoverheid heeft vastgesteld op welke officiële feestdagen alle scholen in Nederland gesloten moeten zijn. Goede vrijdag is niet zo’n feestdag. Dit betekent dat scholen zelf mogen kiezen of de leerlingen en de medewerkers vrij zijn op Goede vrijdag.

Dit jaar heeft het Haarlem College er voor gekozen om geen vrije dag te plannen op Goede vrijdag. In de praktijk betekent dit dat de leerlingen worden verwacht op school en er een regulier lesrooster gevolgd wordt.

Onderwijstijd en roostervrije dagen

Het voortgezet onderwijs moet jaarlijks voldoen aan de dagennorm voor onderwijs. Hierbij moet per jaar mimimaal 189 dagen onderwijs aangeboden worden. Naast de vakantiedagen en officiële feestdagen krijgt een middelbare school 12 roostervrije dagen die naar eigen inzicht ingedeeld mogen worden. Op het Haarlem College wordt bijvoorbeeld een gedeelte van deze vrije dagen gebruikt om een tweede week meivakantie aan te bieden. Dit schooljaar is er voor gekozen om deze roostervrije dagen niet in te zetten op Goede vrijdag, omdat deze elders in de planning nodig waren.

Informatie Rijksoverheid

Wilt u meer informatie over onderwijstijd en erkende feestdagen? Neem dan eens een kijkje op de website van de Rijksoverheid.

Gerelateerde berichten