Open menu

Ouderbijdrage

Voor de kosten die het Haarlem College niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt vergoed, wordt een vrijwillige ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet wettelijk verplicht en worden jaarlijks vastgesteld. Leerlingen wiens ouder(s) en/of verzorger(s) deze vrijwillige bijdrage niet betalen, worden niet uitgesloten van de georganiseerde activiteiten. 

Echter, als er geen ouderbijdrage zou worden gevraagd, zou het Haarlem College genoodzaakt zijn de extra activiteiten rondom het onderwijsaanbod en de voorzieningen voor alle leerlingen aanmerkelijk terug te brengen.

Algemene bijdrage
Binnen de algemene ouderbijdrage vallen de uitgaven voor alle leerlingen die nodig zijn om het onderwijs goed te laten verlopen, zoals mentoractiviteiten, sportactiviteiten, bijdrage projecten, kluishuur.

Leerjaar specifieke bijdrage
De leerjaar specifieke bijdragen zijn uitgaven voor extra’s die niet strikt noodzakelijk zijn, maar die het onderwijs wel verrijken. De hoogte van de bijdragen is bepaald aan de hand van activiteiten voor een leerjaar of een (profiel-)klas. Wij brengen onder bij leerjaar specifieke bijdragen: schoolfeest, introductie, Walibi/Spaarnwoude, werkweken, pennenset, sportpak, schort/polo, extra sportactiviteiten, beroepsexcursie, diploma-uitreiking, BBQ. De kosten per leerjaar zijn onderverdeeld in algemene kosten en specifieke kosten.

Hier vindt u een overzicht van de ouderbijdragen schooljaar 2022-2023 per leerjaar. 

Wiscollect
Binnenkort ontvangt u via de mail een uitnodiging om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. De afzender van dat bericht Wiscollect@haarlemcollege.nl met als onderwerp: Uitnodiging schoolkosten leerjaar. In de onderstaande brief leggen we u uit waarom we deze bijdrage vragen. 

Hier vindt u de brief over de ouderbijdrage op het Haarlem College.