Open menu

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding is een interne voorziening voor individuele leerlingen van het Haarlem College die meer ondersteuning nodig hebben dan de mentor kan bieden. Hierbij kun je denken aan extra ondersteuning op het gebied van schoolse vaardigheden, thuissituatie, medische gronden of sociaal emotionele problematiek.

Leerlingen zullen begeleid worden door een trajectbegeleider. Dit kan een kortdurend begeleidingstraject zijn (6-8 weken met mogelijk een verlenging) of een langdurend begeleidingstraject(op indicatie). Er is bij deze leerlingen nog geen sprake van verwijzing naar een andere school.
Verwijzing gaat altijd via de zorgcoördinatoren. De mentor geeft bij zijn teamleider aan dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft.
Mentor schrijft in overleg met ouders en leerling een OPP (Onderwijs Perspectief Plan) waarin de extra ondersteuningsbehoeften en de begeleidingsdoelen worden beschreven. Teamleider bespreekt met zorgcoördinator in het Intern Zorg Overleg (IZO) de begeleidingsdoelen. Samen beslissen zij of de trajectgroep de juiste hulp kan bieden. Vervolgens zal de trajectbegeleider de mentor, leerling en ouders uitnodigen om het begeleidingstraject te bespreken en afspraken te maken.

Downloads