Open menu

Schoolveiligheidsplan

Een school moet voor iedereen een veilige plek zijn. Zowel leerlingen als medewerkers als ouders als externe contacten, moeten zich prettig voelen in ons gebouw. Het gaat dan om de fysieke maar ook om de sociale veiligheid. Tegenwoordig hoort de veiligheid binnen het gebruik van sociale media daar ook bij. Veiligheid maak je met elkaar. We vinden het dus ook belangrijk om elkaar daar op aan te spreken. Dit geldt voor iedereen die te maken heeft met het Haarlem College. Om de dagelijkse gang van zaken prettig te houden, hebben we een paar eenvoudige schoolregels opgesteld. In het schoolveiligheidsplan, valt meer uitgebreid iets over de veiligheid binnen het Haarlem College te lezen.

Elke medewerker van een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij signalen en of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling een stappenplan te volgen. En elke medewerker van een onderwijsinstelling is ook wettelijk verplicht bij vermoeden van seksueel misbruik door een medewerker jegens een minderjarige leerling melding te doen bij het bevoegd gezag. Deze folder geeft u informatie over hoe te handelen als u een vermoeden heeft van deze ongewenste situaties. Meer informatie over de meldcode en meldplicht vindt u op https://www.schoolenveiligheid.nl/

Downloads