Open menu

+VO

+VO is bedoeld voor leerlingen uit Haarlem en omstreken die vast lopen op hun huidige school. Het doel van de plaatsing is om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en advies te geven over het vervolgtraject. Dit kan zijn terugkeer naar de eigen school of een andere school/type onderwijs.

+VO Zuid is gehuisvest op het Haarlem College maar deze voorziening is bedoeld voor leerlingen van andere scholen uit de Regio Zuid-Kennemerland.
Leerlingen van het Haarlem College zelf worden geplaatst op één van de andere +VO locaties: +VO Noord (Sterren College) of +VO IJmuiden (Tendercollege).
Docenten van het HC zullen de lessen verzorgen aan de +VO leerlingen.
Plaatsing bij een +VO is pas mogelijk, als er op de huidige school een begeleidingstraject is doorlopen (OPP/trajectgroep). Na besluit plaatsing +VO, verloopt de plaatsingsprocedure via de zorgcoördinator en het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.

Downloads