Open menu

Dyslexie, dyscalculie, zorgkaart

Onze dyslexiecoach (dyscalculiecoach) spreekt alle leerlingen met dyscalculie of dyslexie aan het begin van het schooljaar. Hij zorgt ervoor dat de kaart up-to-date is. Op deze kaart staat wat een leerling nodig heeft als het gaat om dyslexie of dyscalculie. Ook leerlingen die geen dyslexie of dyscalculie hebben, maar om een andere reden extra maatregelen kunnen gebruiken, komen in aanmerking voor een zorgkaart.

Bij het examen is voor deze leerlingen alleen tijdverlenging toegestaan en in sommige gevallen een computer met spraakfunctie.

In de praktijk profiteren veel dyslectische leerlingen al van de manier waarop er op het Haarlem College omgegaan wordt met alle leerlingen. Er staat niet te veel tekst op toetsblaadjes bijvoorbeeld. En er wordt standaard een groter lettertype gebruikt. Een toets moet passen binnen het lesuur en door alle leerlingen op tijd ingeleverd kunnen worden. Een dyslectische leerling heeft recht op tijdverlenging, maar zal hier in de praktijk vaak geen gebruik van hoeven maken.

Voor meer informatie rondom dyslexie, dyscalculie en de zorgkaart, kunt u contact opnemen met de school en vragen naar dhr. Van Beek, remedial teacher.

Downloads