Open menu

Vacatures/Stage lopen

Werken of stage lopen bij het Haarlem College? Het Haarlem College maakt deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. Het is een brede school voor vmbo (MAVO, basis en kader). Daarnaast biedt het Haarlem College leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) aan de leerlingen die extra hulp nodig hebben.


Werken op het Haarlem College?

Wij zijn altijd op zoek naar goede nieuwe collega's. Open sollicitaties kunnen voorzien van CV gericht worden de heer M.Teulings (directeur) via solliciteren@haarlemcollege.nl Voor informatie kunt u contact opnemen: 023-5311572.

Via deze link komt u bij onze actuele vacatures:

https://www.dunamare.nl/werken-bij/vacatures/

Een Haarlem College docent

. is minstens tweedegraads bevoegd
. heeft uitstekende pedagogische & didactische vaardigheden op grond van praktijkervaring
. heeft een goed ontwikkeld reflectief vermogen
. neemt initiatieven en is nieuwsgierig
. is toegankelijk voor collega’s en leerlingen
. heeft aandacht voor kwaliteit
. heeft kennis van nieuwe onderwijsontwikkelingen
. is ICT-vaardig

Stage lopen op het Haarlem College?

Wij zijn altijd op zoek naar goede nieuwe docenten in opleiding. Sollicitaties voor stageplekken kunnen, voorzien van CV, gericht worden aan mevrouw I. Overbeek; i.overbeek@haarlemcollege.nl

Het Haarlem College werkt al enige jaren als opleidingsschool (OPLIS) voor docenten samen met diverse hogescholen in de regio.

Onderwijsaanbod
Het Haarlem College is een regionale school voor vmbo en onderdeel van Dunamare, de onderwijsgroep die de verbindende factor is tussen 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen en Uithoorn).

Wat biedt het Haarlem College aan de docent in opleiding?

  • We hebben de beschikking over een reeks van uitdagende leerwerktaken.
  • We geven in nauw overleg met o.a. de HvA en Inholland inhoud aan het opleiden in de school.
  • Onze school heeft een breed aanbod van voorbereidende beroepsopleidingen.
  • Onze school werkt op het gebied van Opleiden in School nauw samen met de andere scholen van Dunamare. Dit zorgt voor een vergroting van mogelijkheden op het gebied van opleidingsplaatsen.
  • Zowel het meer op coaching gerichte, activerende onderwijs als een meer klassikaal onderwijs wordt op onze school aangeboden.
  • Wij bieden aan studenten en docenten volop kansen mee te werken aan de ontwikkeling van een optimale leerlingbegeleiding en vernieuwend onderwijs.
  • Docenten in Opleidingen krijgen een eigen account en e-mailadres van school.
  • Op onze school werken docenten in een prettige sfeer in kleine, resultaat verantwoordelijke teams aan het onderwijskundig concept van de school.

Stagemogelijkheden

Het Haarlem College biedt nogal wat stagemogelijkheden. Niet alleen leraren in opleiding van de reguliere lerarenopleiding doen hun werkplekleren op onze school. Ook studenten van de Hogescholen voor de Kunsten, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en deeltijdstudenten lopen stage op het Haarlem College.
Daarnaast is het Haarlem College erkend leerbedrijf voor de mbo-opleidingen ICT en onderwijsassistent (niveau 4).


Openbaar Vervoer

De school is met openbaar vervoer uitstekend te bereiken.

Er zijn diverse verbindingen oa: elke 10 minuten Haarlem station > bus 300 (elke 5 minuten) uitstappen Europaweg; vanuit Badhoevedorp buslijn 356: Elk kwartier; vanuit Zandvoort buslijn 80: Elk kwartier.