Open menu

Viola Scheerder nieuwe directeur Haarlem College

20 juli 2023

Marc Teulings draagt na 40 jaar in het onderwijs en 12 jaar als directeur van het Haarlem College met ingang van het nieuwe schooljaar het stokje over aan adjunct-directeur Viola Scheerder. Het afgelopen schooljaar fungeerde Viola al als plaatsvervangend directeur. Marc Teulings neemt nog geen afscheid van Dunamare onderwijs, de scholengroep waar het Haarlem College onder valt. Komend schooljaar zal hij ad interim gaan leidinggeven aan Het Schoter samen met rector Mardike de Goede.

Samenwerking
Marc Teulings (foto links) en Viola Scheerder werken al sinds de komst van Marc in 2011 op het Haarlem College intensief samen. De afgelopen jaren is al gewerkt aan een goede overdracht. Toen het duidelijk werd dat de rol beschikbaar kwam was Viola de logische keuze en werd zij voorgedragen door het bestuur. Met positief advies van de medezeggenschapsraad wordt haar aanstelling breed gedragen binnen de school. ‘Het Haarlem College heeft met Viola een nieuwe directeur die precies weet wat de school nodig heeft. De toekomst van onze leerlingen en medewerkers is daarmee in goede handen,’ aldus Marc Teulings.

Vanuit vertrouwen
Vanaf het eerste moment heeft Marc op het Haarlem College gebouwd aan een manier van werken die gebaseerd is op vertrouwen. Waarbij aandacht centraal staat. ‘Niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor elkaar. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je in investeren.’ Een van de uitkomsten daarvan is de herontwikkeling van het taakbeleid op het Haarlem College. ‘We wilden af van het uren tellen dat met de niet-lesgebonden activiteiten samenhing omdat daardoor veel energie weglekte bij onze docenten. De nieuwe vorm van taakbeleid is inmiddels uitgegroeid tot een geheel nieuwe werkwijze die door alle medewerkers wordt gedragen.’

Mooie uitdaging

‘Het fundament dat Marc hier de afgelopen 12 jaar heeft neergelegd vormt een stevige basis om op te bouwen,’ zegt Viola Scheerder. ‘Samen met de teamleiders heb ik er het volste vertrouwen in dat we het Haarlem College weer een niveau verder kunnen brengen. Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen in de directie om het vak van schoolleider te leren, ik heb er zin in en ben er klaar voor om het goede te doen voor het Haarlem College. En met het Haarlem College bedoel ik om te beginnen de mensen van het Haarlem College, met in de eerste plaats onze leerlingen.’

Havo op het Haarlem College

De eerste grote opdracht ligt er al. In 2024 start het Haarlem College met een Havo. ‘Een uitdaging waar ik erg naar uit kijk. Denkend vanuit kansengelijkheid willen we een school zijn voor iedereen in Schalkwijk en daarbuiten. Waar leerlingen leren in een inspirerende omgeving, veel persoonlijke aandacht krijgen, hun eigen route kiezen en hun talenten ontwikkelen.’

Viola Scheerder nieuwe directeur Haarlem College

Actueel