Open menu

Inleveren boeken leerjaar 1, 2 en 3

12 juli 2023

Vrijdag 21 juli leveren alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 hun boeken en eventueel hun laptop in. Dit gebeurt bij de mentor om 09:00 uur, wanneer ook de rapporten worden uitgedeeld.

Inleverlijst

Per mail heeft elke leerling en/of diens ouder(s) omstreeks 13 juni jongstleden van het boekenhuis VanDijk een inleverlijst ontvangen. Hierop staan alle boeken die de leerling in bruikleen heeft gehad. Wij willen ouders vragen om deze lijst goed door te nemen samen met de leerling. Zorg er voor dat alle boeken die op deze lijst staan meegenomen worden naar het inlevermoment. Boeken die niet op de lijst staan hoeven niet ingeleverd te worden. 

Geen inleverlijst ontvangen

Heeft de leerling geen inleverlijst ontvangen? Stuur dan uiterlijk donderdag 20 juli voor 14:00 uur een mail naar administratie@haarlemcollege.nl. Leerlingen in een 1 basis of 1 basis/kader klas hoeven geen boeken in te leveren. In dit geval ontvangt de leerling dus ook geen inleverlijst.

Rooster in Magister

Het lokaal waar de leerling om 09:00 uur wordt verwacht staat in Magister. Een overzicht hiervan staat ook in de mail over het inleveren van de boeken die ouder en leerling van ons heeft ontvangen. 

Laptop inleveren

Start de leerling volgend schooljaar weer bij ons op het Haarlem College? Dan mag de laptop gedurende de zomervakantie in het bezit blijven. Wanneer dit niet het geval is, dient de laptop ingeleverd te worden. Vergeet de oplader en eventuele laptoptas niet! De leerling ontvangt van de mentor een inleverdocument welke nodig is om de laptop in te leveren. Het inleveren van de laptop gebeurt in lokaal 0.14, na het inleveren van de boeken en het ophalen van het rapport.

Inleveren boeken leerjaar 1, 2 en 3

Actueel