Open menu

Tegemoetkoming schoolkosten

14 januari 2022

De gemeente Haarlem en ook andere gemeenten kunnen een bijdrage in de schoolkosten verstrekken wanneer u een laag inkomen heeft. Informatie hierover kunt u opvragen door te bellen naar 14 023. Onderstaand een item over hoe dit binnen de gemeente Haarlem geregeld is.

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.

De gemeente Haarlem heeft daarom regelingen getroffen om deze ouders financieel te
ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.
Tegemoetkoming schoolkosten

Voor kinderen op het basisonderwijs: € 100
Voor kinderen op het middelbaar onderwijs: € 200
Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan: € 200 extra

Heeft u een HaarlemPas?
Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen. Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via
https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten...
Keuzebudget voor kinderen
Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing van de leraar,docent of mentor nodig. Kijk voor de voorwaarden op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbege...


Actueel