Open menu

​Bridge HDT Haarlem VO (extra begeleiding rekenen)

01 augustus 2021

Op het Haarlem College wordt gewerkt met het project: Bridge High Dosage Tutoring (Bridge HDT) Haarlem VO. Dit project, uitgevoerd door stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI, zie ook: www.tbli.nl), is een intensief tutorprogramma waarbij leerlingen extra begeleiding krijgen op het gebied van rekenen. Drie keer per week (op maandag, woensdag en vrijdag) krijgen leerlingen in duo’s extra rekenles van een vaste tutor. De tutoring vindtplaats onder de reguliere schooltijd en duurt een jaar. In totaal gaan 60 brugklas leerlingen meedoen aan het project. Zij worden geselecteerd op basis van hunscore voor rekenen/wiskunde op de Cito die zij aan het begin van het schooljaar maakten.

Op het Haarlem College wordt gewerkt met het project: Bridge High Dosage Tutoring (Bridge HDT) Haarlem VO. Dit project, uitgevoerd door stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI, zie ook: www.tbli.nl), is een intensief tutorprogramma waarbij leerlingen extra begeleiding krijgen op het gebied van rekenen. Drie keer per week (op maandag, woensdag en vrijdag) krijgen leerlingen in duo’s extra rekenles van een vaste tutor. De tutoring vindtplaats onder de reguliere schooltijd en duurt een jaar. In totaal gaan 60 brugklas leerlingen meedoen aan het project. Zij worden geselecteerd op basis van hunscore voor rekenen/wiskunde op de Cito die zij aan het begin van het schooljaar maakten.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met het schoolbestuur Dunamare Onderwijsgroep, het Haarlem College en The Bridge Learning Interventions. Financiering voor het uitvoeren van Bridge HDT op het Haarlem College komt vanuit de Gemeente Haarlem en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (via de Gelijke Kansen Alliantie).
TBLI heeft Bridge HDT al eerder uitgevoerd in Haarlem, maar dan in het basisonderwijs. Ook op dit moment zijn er vijf basisscholen in Haarlem die
meedoen aan Bridge HDT. Daarnaast voert TBLI ook projecten uit op twee middelbare scholen en vijf basisscholen in Amsterdam. De missie van TBLI is om
de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Veel van de projecten van TBLI worden onderzocht door de Universiteit van Amsterdam. De resultaten van de verschillende onderzoeken zijn tot nu toe allemaal positief (zie ook www.uva.nl/sepp).
Vanuit het Haarlem College is de vakgroep Wiskunde hierbij betrokken.


Actueel