Open menu

Opruim actie in de buurt!

13 februari 2020

Leerlingen van het Haarlem College ruimen op.

Op donderdag 13 februari zullen leerlingen uit de brugklas van het Haarlem College starten met een grote opruimactie in de buurt rondom de school. Op initiatief van Jong Haarlem, waar de school mee samenwerkt en begeleid door hun mentor en de veiligheidscoördinator van het HC, zullen de jongeren een bijdrage leveren aan een schonere buurt. Medewerkers van de afdeling handhaving van de gemeente Haarlem en de wijkagent zullen ook aanwezig zijn. Materieel wordt beschikbaar gesteld door Spaarnelanden en ook de wijkraad is in het plan meegenomen. De leerlingen zijn herkenbaar aan hun oranje hesjes. Als u hen een vraag wilt stellen, spreek ze gerust aan in de buurt. Als de actie een succes wordt, zullen op deze manier meerdere klassen aan bod komen. Een goede buur...

Opruim actie in de buurt!

Actueel