Open menu

Verkiezing ouders Medezeggenschapsraad

30 mei 2018

Vandaag is via een email informatie over de verkiezingen voor de MR naar ouder(s), verzorger(s) verzonden. Gekozen kan worden vanaf maandag 4 juni 2018. Stemmen kunnen worden uitgebracht tot vrijdag 8 juni 2018 (12.00 uur).


Actueel