Open menu

Aangepaste overgangsnormering

12 januari 2018

Vanaf dit schooljaar (2017-2018) werken we op het Haarlem College met een aangepaste overgangsnormering. In dit artikel vindt u meer informatie hierover.

U vindt hier als download de overgangsnormering zoals die geldt vanaf schooljaar 2017-2018. Op deze plek vindt u uitleg over de totstandkoming hiervan.

Het proces is als volgt gelopen:

Er is een werkgroep bij elkaar geweest, bestaande uit: examensecretaris, toetscoördinator+AVO-vakdocent, expert nieuw vmbo+beroepsvakdocent, teamleider en adjunct. Deze groep heeft wat (kleine) wijzigingen aangebracht. -Vervolgens is het voorstel is besproken in het MT en in de stuurgroep nieuw vmbo. Daarna is het voorstel goed gekeurd door de MR.

De wijzigingen zijn aangebracht, omdat in de praktijk al bleek dat ze gebruikt werden. Het gaat dan om wijzigingen als gevolg van het nieuwe vmbo. Ook is het gemiddelde cijfer waarmee een leerling naar een hoger niveau bevorderd kan worden, iets naar beneden bijgesteld. In de praktijk bleek dat leerlingen die door de vergadering wel in staat geacht werden om een hoger niveau te halen, niet aan het benodigde gemiddelde kwamen. Omdat de toetsing inmiddels een aandachtspunt is bij alle vakgroepen, merken we dat er reëler becijferd wordt, waardoor een gemiddelde van 7,5 te rechtvaardigen is. Belangrijk daarbij: het blijft altijd een beslissing van de vergadering of de leerling naar een ander niveau overstapt.Tot slot is er een wijziging aangebracht in de overgang van 2 naar 3 MAVO. Aanvankelijk telde wiskunde mee voor het maximale aantal tekortpunten, omdat de verwachting was dat wiskunde verplicht werd in de bovenbouw. Maar nu dit al jaren niet het geval is, tellen in het voorstel alleen nog de twee verplichte eindexamenvakken mee voor de maximale tekortpunten (Ne en En). Anders kun je op de plek van wiskunde ook alle andere vakken invullen die een leerling in de bovenbouw kiest en dat kan niet de bedoeling zijn.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u die stellen aan de mentor van uw zoon/dochter.Actueel