Open menu

Aangepaste overgangsnormering

12 januari 2018

Vanaf dit schooljaar (2017-2018) werken we op het Haarlem College met een aangepaste overgangsnormering. In dit artikel vindt u meer informatie hierover.

U vindt hier als download de overgangsnormering zoals die geldt vanaf schooljaar 2017-2018. Op deze plek vindt u uitleg over de totstandkoming hiervan.

Het proces is als volgt gelopen:

Er is een werkgroep bij elkaar geweest, bestaande uit: examensecretaris, toetscoördinator+AVO-vakdocent, expert nieuw vmbo+beroepsvakdocent, teamleider en adjunct. Deze groep heeft wat (kleine) wijzigingen aangebracht. -Vervolgens is het voorstel is besproken in het MT en in de stuurgroep nieuw vmbo. Daarna is het voorstel goed gekeurd door de MR.

De wijzigingen zijn aangebracht, omdat in de praktijk al bleek dat ze gebruikt werden. Het gaat dan om wijzigingen als gevolg van het nieuwe vmbo. Ook is het gemiddelde cijfer waarmee een leerling naar een hoger niveau bevorderd kan worden, iets naar beneden bijgesteld. In de praktijk bleek dat leerlingen die door de vergadering wel in staat geacht werden om een hoger niveau te halen, niet aan het benodigde gemiddelde kwamen. Omdat de toetsing inmiddels een aandachtspunt is bij alle vakgroepen, merken we dat er reëler becijferd wordt, waardoor een gemiddelde van 7,5 te rechtvaardigen is. Belangrijk daarbij: het blijft altijd een beslissing van de vergadering of de leerling naar een ander niveau overstapt.Tot slot is er een wijziging aangebracht in de overgang van 2 naar 3 MAVO. Aanvankelijk telde wiskunde mee voor het maximale aantal tekortpunten, omdat de verwachting was dat wiskunde verplicht werd in de bovenbouw. Maar nu dit al jaren niet het geval is, tellen in het voorstel alleen nog de twee verplichte eindexamenvakken mee voor de maximale tekortpunten (Ne en En). Anders kun je op de plek van wiskunde ook alle andere vakken invullen die een leerling in de bovenbouw kiest en dat kan niet de bedoeling zijn.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u die stellen aan de mentor van uw zoon/dochter.Actueel

BELANGRIJKE MEDEDELING dinsdag 12 maart en woensdag 13 maart 2019

13 maart 2019

Haarlem, 12 maart 2019 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Helaas is onze school vandaag opgeschrikt door een vervelend incident. Er is brand ontstaan op de eerste verdieping, als gevolg waarvan we het gebouw hebben moeten ontruimen. Deze ontruiming is vlot verlopen. De brandweer is snel ter plaatse gekomen en heeft het vuur onder controle gekregen. De inhoud van een prullenbak bleek in brand te staan. De leerlingen zijn opgevangen in onze sporthal, alwaar ze onder begeleiding van onze collega’s hebben gewacht tot ze in de school hun spullen konden ophalen. Vandaag zal de school de rest van de dag gesloten zijn, in verband met de afwikkeling van de gevolgen van de brand. Ook morgen 13 maart 2019 is de school voor leerlingen gesloten, in verband met schoonmaakwerkzaamheden. De ouderavond gaat vanavond om die reden ook niet door. U wordt via de mail en de website op de hoogte gehouden van het verdere verloop. We hebben van de brandweer complimenten gekregen over de snelle ontruiming en de manier waarop de collega’s de leerlingen hebben begeleid. Op onze beurt zijn we de hulpdiensten dankbaar voor hun adequate optreden. We zijn natuurlijk geschrokken, maar gelukkig is niemand hierbij gewond geraakt. Zodra de lessen weer beginnen, zullen de docenten aandacht hebben voor vragen van leerlingen hierover. Mocht u omtrent deze dag vragen hebben, houd de website in de gaten voor nadere berichten. Met vriendelijke groeten, M. Teulings, directeur. V. Scheerder-Rhee, adjunct-directeur Lees meer »