Open menu

Huiswerkbegeleiding door Happy Homework

04 april 2018

Happy Homework organiseert op het Haarlem College huiswerkbegeleiding en bijles. Veel leerlingen komen thuis moeilijk tot leren. Er is teveel afleiding en goede begeleiding is vaak niet mogelijk. Dit kan schoolsucces in de weg staan. Happy Homework biedt de huiswerkbegeleiding aan voor zowel onderbouwleerlingen als bovenbouwleerlingen van het Haarlem College. Naast intensieve huiswerkbegeleiding in kleine groepjes kunt u ook kiezen voor de huiswerkklas of bijles.

Happy Homework organiseert op het Haarlem College huiswerkbegeleiding en bijles.
Veel leerlingen komen thuis moeilijk tot leren. Er is teveel afleiding en goede
begeleiding is vaak niet mogelijk. Dit kan schoolsucces in de weg staan. Happy
Homework biedt de huiswerkbegeleiding aan voor zowel onderbouwleerlingen als
bovenbouwleerlingen van het Haarlem College. Naast intensieve huiswerkbegeleiding in kleine groepjes kunt u ook kiezen voor de huiswerkklas of bijles.
Leerlingen kunnen na de laatste les op school naar het lokaal van de huiswerkbegeleiding.
Ze blijven daar minimaal anderhalf uur. Door zo veel mogelijk contact met
mentoren en docenten sluit de begeleiding goed aan op de lessen.
Wanneer u in de gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Amsterdam woont, dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding van (een deel van) de kosten voor huiswerkbegeleiding. Voor de gemeente Haarlem geldt dat u in het bezit moet zijn van de Haarlempas. U kan dan recht hebben op een vergoeding van €100,00 per maand. In de gemeente Haarlemmermeer, waaronder bijvoorbeeld Badhoevedorp en Hoofddorp vallen, is stichting leergeld actief. In de gemeente Amsterdam bestaan diverse regelingen tot vergoeding. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals vergoeding via het Nationaal Fonds Kinderhulp. U kunt vaak in totaal maximaal 1 tot 2 jaar
huiswerkbegeleiding vergoed krijgen.
De aanvraagprocedure is soms complex.
Medewerkers van Happy Homework kunnen u daarom ondersteunen bij de eventuele
aanvraag bij uw gemeente.
Uw kind aanmelden? Dat kan via http://happyhomework.nl/aanmelden of via 023-2052341.
Na iedere aanmelding volgt een intakegesprek, waar wij uw kind leren kennen en een strategie van de begeleiding kunnen bespreken.


Actueel