Open menu

Vanuit het decanaat - informatie over de Wet Toelatingsrecht

09 oktober 2017

In de Wet Toelatingsrecht is geregeld op welke manier leerlingen worden toegelaten tot het vervolgonderwijs na de middelbare school. Dit item is vooral interessant voor ouders en leerlingen van klas 4.

Wet Toelatingsrecht

Iedere leerling die zich vóór 1 april 2018 aanmeldt heeft in principe een plek, mits
hij/zij voldoet aan de toelatingseisen (een BB’er kan zich alleen op niveau 2
aanmelden), heeft deelgenomen aan verplichte intake-activiteiten én zolang er
plaats is.
Sommige opleidingen hanteren een numerus fixus (bijvoorbeeld maximaal 90 leerlingen) en
laten dus een beperkt aantal leerlingen toe (mede gelet op de kansen op de
arbeidsmarkt). Selecteren kan niet meer en dus geldt: wie het eerst komt, het
eerst maalt. Dit laatste doen in ieder geval het Novacollege en het ROCVA.
Na aanmelding én het volgen van de intake hebben de leerlingen recht op een
studiekeuzeadvies. Als dit keuzeadvies negatief is, kunnen zij dit naast zich
neerleggen en tóch de opleiding gaan volgen. In het eerste jaar volgt opnieuw
een (bindend) keuzeadvies en moét de leerlingen de opleiding stoppen als het
advies negatief is.
Er volgen nog aanvullende voorwaarden vanuit het ministerie voor bijvoorbeeld
opleidingen zoals het CIOS. Cios had dit jaar 280 plekken en 690 aanmeldingen.
Schrijf je je direct in, dan kunnen ze je bijna niet weigeren als je voldoet
aan de aanmeldingsvoorwaarden. De andere leerlingen komen op de wachtlijst.

Belangrijk: Klas 4 kan zich bij het Novacollege vanaf 3 oktober 12.00 uur aanmelden.

Zie voor meer info het filmpje: https://youtu.be/kvd0KJ4FYas


Actueel