Open menu

Mavo

 
 
 
 

Wat is het?

De MAVO op het Haarlem College is een volwaardige MAVO met de voordelen van een VMBO-school. Zo kun je behalve de reguliere MAVO ook kiezen voor een MAVO plus variant, waarbij je een extra theorievak volgt (bijvoorbeeld voor de aansluiting naar de HAVO) of een extra praktijkvak. Ook kun je kiezen voor een gemengde leerweg.

Op de MAVO krijg je veel theorielessen. De lessen worden gegeven door deskundige docenten die gespecialiseerd zijn in het lesgeven aan MAVO-leerlingen. Er is goede begeleiding beschikbaar, waardoor ook leerlingen met een beroepsgericht advies soms een MAVO-diploma halen op het Haarlem College.

De kans dat je een MAVO-diploma haalt, is op het Haarlem College hoog.

Ik heb een MAVO diploma gehaald door de goede begeleiding van mijn docenten.


Sara, Leerling klas 4

Wat leer je?

Op de MAVO krijg je veel theorievakken. Je leert alles wat nodig is om goed voorbereid aan een MBO niveau 3 of 4 opleiding te beginnen. ook een overstap naar de HAVO behoort tot de mogelijkheden. Naast de theorie krijg je natuurlijk ook gym, kunstvakken enz.

Wat word je?

Alle beroepen die aansluiten op een MBO 3 of 4 opleiding.

Nog vragen?

Heb je nog meer vragen over de opleiding Mavo? Bekijk hieronder of ze er bij staan. Zo niet? Stel hem dan aan mij via het formulier

Mevrouw M. Eekhof
DuitsVeelgestelde vragen Mavo

Wie is de mentor van mijn zoon/dochter?

Deze vraag kunt u in eerste instantie het beste aan uw zoon/dochter zelf stellen. U kunt eventueel ook contact opnemen met het Haarlem College via email: info@haarlemcollege.nl, of telefonisch met onze administratie. Wij zoeken dan uit wie de mentor van uw zoon/dochter is.

Wat zijn de schooltijden?

De leerlingen moeten tussen 8.30 en 16.30 uur beschikbaar zijn voor school. Het lesrooster bestaat uit een aantal lesuren op de dag. Het precieze rooster is terug te vinden in magister. De lestijden zijn:

 • 1e uur 08.30-09.20
 • 2e uur 09.20-10.10
 • 3e uur 10.10-11.00
 • pauze
 • 4e uur 11.20-12.10
 • 5e uur 12.10-13.00
 • pauze
 • 6e uur 13.20-14.10
 • 7e uur 14.10-15.00
 • 8e uur 15.00-15.50
Wat is een verkort lesrooster?

Een paar keer in het schooljaar wordt er gewerkt met een verkort lesrooster. De lessen zijn dan 40 minuten lang, in plaats van 50 minuten. Deze vorm wordt ingezet als er in de middag bijvoorbeeld rapportvergaderingen zijn.

Wat zijn de lestijden in een verkort lesrooster?
 • 1e uur 08.30-09.10
 • 2e uur 09.10-09.50
 • 3e uur 09.50-10.30
 • pauze
 • 4e uur 10.50-11.30
 • 5e uur 11.30-12.10
 • 6e uur 12.10-12.50
 • pauze
 • 7e uur 13.10-13.50
 • 8e uur 13.50-14.30
Waar vind ik het examenreglement?

Het examenreglement met bijlagen PTA's treft u aan onder het kopje ''de school''. Daaronder staat bij examen/PTA de nodige informatie en kunt u de reglementen terug vinden.

https://haarlemcollege.nl/deschool/examen/pta/

Hoe kan ik extra of bijzonder verlof aanvragen?

Bijgaand treft u een formulier aan waarmee u verlof aan kunt vragen. Lever dit document met eventueel bijbehorende stukken svp in bij de leerlingenbegeleider.

Formulier aanvraag verlof

Waar vind ik het beroepenboekje?