Open menu

Verzuimprotocol

Op het Haarlem College richten we ons schooljaar in volgens een bepaalde opbouw. Het meeste werk wordt op school gedaan. Dat betekent dat een leerling die een les mist, ook essentiƫle informatie mist om zich het vak eigen te maken. En natuurlijk kan iedereen een keer ziek worden of om een andere geldige reden afwezig zijn. Met elkaar zorgen we er dan voor dat de leerling toch op de hoogte blijft.

Spijbelen is een ander verhaal en dat willen we uiteraard zoveel mogelijk voorkomen. De leerplichtambtenaar is om die reden regelmatig op school. Zij voert gesprekken met leerlingen en ouders om uit te leggen welke gevolgen het verzuim kan hebben. Ook geeft zij waarschuwingen en stelt zij bij herhaling een proces-verbaal op.

Op de website van de Gemeente Haarlem vindt u meer informatie over de leerplichtwet en de leerplichtambtenaar.

Om verzuim te voorkomen is ook de schoolarts regelmatig op school. Zij gaat met leerlingen in gesprek over zaken als leefstijl en eetgewoontes, met als doel te voorkomen dat leerlingen als gevolg van een ongezonde leefstijl ziek worden en lessen moeten missen.

Bij bijzondere omstandigheden kunt u verlof aanvragen voor uw kind. Via deze link vindt u terug om welke redenen er verlof verleend mag worden door de directeur van de school. Via dit verlofformulier kunt u het verlof aanvragen bij de teamleider van de deelschool van uw kind.

Alle informatie staat uitgebreid beschreven in het verzuimprotocol van het Haarlem College. Bij vragen over verlof, kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.