Open menu

Ondersteuning

Op het Haarlem College vinden we een goede begeleiding van alle leerlingen belangrijk. Om die reden hebben we gekozen voor de term ondersteuning in plaats van zorg. Begeleiding is er niet alleen voor „zorg-leerlingen“. Mocht de ondersteuning in de klas niet toereikend zijn, dan vindt u op deze pagina de verdere ondersteuning die we kunnen inzetten, als dat nodig is. Onder het kopje „zorgroute“ ziet u de weg die dan bewandeld kan worden. Dit gaat altijd in overleg met ouders-school-leerling. De mentor speelt daarin een centrale rol.