Open menu

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij een school. Het Haarlem College heeft ook een MR. In de MR zitten niet alleen zes personeelsleden, maar ook drie ouders en drie leerlingen. Alle leden van de MR zijn via officiƫle verkiezingen in de MR terecht gekomen. De MR komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar om, samen met de directie, te praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op het Haarlem College. Daarnaast zijn ook zaken als de ouderbijdrage, de vakantieregeling, PR, het schoolveiligheidsplan, de begroting en de jaarrekening belangrijke onderwerpen waarover nagedacht, gesproken en besloten wordt.

Neem contact op met de MR door op deze link te klikken.