Open menu

Missie en Visie

Onze school is een lerende organisatie:

 • Wij dagen de leerlingen uit om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, op een zo hoog mogelijk niveau te presteren en het diploma te halen dat daarbij past. 
 • Onze school biedt leerlingen en medewerkers kansen zich te ontwikkelen en verwacht de maximale inzet om die te benutten.
 • Wij bieden leerlingen zodanige keuzes, dat door- en opstroom mogelijkheden zo veel mogelijk gewaarborgd zijn.
 • De leerlingen worden aangesproken op hun groeiende eigen verantwoordelijkheid.
 • In onze gevarieerde leeromgeving krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun eigen leerstijl te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Door samenwerking/integratie van de verschillende vakken ontstaat er samenhang in de leerstof en een doorlopende leerlijn binnen de school en van basisschool naar MBO.
 • Het onderwijs is gericht op kennis en vaardigheden die de leerlingen nodig hebben voor nu en later. Zowel binnen als buiten de school.
 • Als medewerkers en leerlingen leren we van onze fouten en stellen ons telkens de vraag: hoe kunnen we ons verbeteren?

Onderwijs op het Haarlem College betekent:

 • Kennis vergaren
 • Kennis toepassen
 • Leervaardigheden aanleren
 • Sociale vaardigheden aanleren

Om dit te kunnen doen willen we voldoen aan de volgende voorwaarden:
 

Relatie                                                                                                                                                      

Leerlingen presteren beter in een groep waarin de sfeer en verstandhouding met medeleerlingen en docenten goed is.

Competentie                                                                                                                                                    

Leren wordt betekenisvoller voor leerlingen als zij gewaardeerd worden en gestimuleerd worden in de dingen die zij al kunnen.   

Autonomie                                                                                                                                                          

Net als volwassenen vinden leerlingen het prettig als zij zelf ook keuzes maken bij het leren en daardoor mede verantwoordelijk worden voor hun leerprestaties.

Vanuit deze kijk op onderwijs voert het Haarlem College integraal personeelsbeleid. Geen lerende leerling zonder lerende medewerker.