Open menu

Management

Het management van het Haarlem College bestaat uit de directeur, de adjunct directeur en 4 teamleiders. Elke teamleider heeft de verantwoordelijkheid voor 2 deelscholen met ongeveer 140 leerlingen en een team van rond de 20 collega's. Mentoren zijn voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt.

Downloads