Open menu

Zorgroute

In dit document kunt u zien welke zorgroute er bewandeld wordt, op het moment dat een leerling naast de ondersteuning die geboden wordt, extra zorg nodig heeft. In het document ziet u terug dat de mentor de spil in de begeleiding is, maar daarnaast zijn er verschillende stappen op weg naar de juiste begeleiding voor elke leerling.