Open menu

Vergadering medezeggenschapsraad (MR) Haarlem College januari 2022

26 januari 18:30 - 20:30 uur

Deze MR vergaderingen van het Haarlem College vindt om 18:30 plaats. In de agenda, die u op de pagina van de MR (via link onderaan) kunt vinden, is te zien of de vergadering op school plaats vindt of dat het om een digitale vergadering gaat. Alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de school zijn van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen. Informatie over de MR, eerdere agenda’s en reglementen kunt u ook terugvinden door op de koppeling hieronder te klikken. Mocht u vragen hebben voor de MR dan kunt u mailen naar MR@haarlemcollege.nl.

https://haarlemcollege.nl/deschool/organisatie/med...Actueel