Open menu

Klas 4 Informatie- en kennismakingsavond

16 september 18:45 - 20:15 uur

Deze avond is alleen voor ouder(s) / verzorger(s). Voor ouders van klas 4 aanvang 18.45 uur tot 20.15 uur. Svp aan- / afmelden via de mentor van uw kind.

Op maandag 16 september aanstaande organiseren wij een informatieavond voor de ouders/ verzorgers van onze leerlingen uit leerjaar 4.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De avond start om 18.45 uur en zal tot ongeveer 20.15 uur duren.

De avond bestaat uit twee onderdelen:

Om 18.45 uur starten ouder(s)/verzorger(s) met leerlingen in klas 4L1, 4B1, 4B2, 4B4, 4B5, 4K4 en 4K5 de avond met een presentatie in het theater van onze school door de examensecretaris, de heer Bouchmal. Tijdens deze presentatie wordt u geïnformeerd over het examenreglement en andere belangrijke zaken met betrekking tot het examenjaar van uw zoon/dochter.
·
Daarna volgt een nadere kennismaking met de mentor van uw zoon/dochter in een klaslokaal en het uitwisselen van informatie over dit schooljaar. Mocht u het klasnummer van uw kind niet weten, dan vindt u die in de centrale hal van de school evenals het lokaal waar de kennismaking met de mentor plaatsvindt.

Ouder(s)/verzorger(s) met leerlingen in klas 4B3, 4K1, 4K2, 4K3, 4M1 en 4M2 maken eerst kennis met de mentor. Daarna ontvangen zij de presentatie in het theater.

Wij vinden als school een goede relatie met u als ouder/verzorger zeer belangrijk en stellen het daarom zeer op prijs als u maandag 16 september aanwezig kunt zijn. Indien u verhinderd bent verzoeken wij u dit per mail door te geven aan de mentor van uw zoon of dochter.

Houd u er rekening mee dat er niet voldoende parkeerruimte nabij
de school is. Er kan ook geparkeerd worden op het terrein van hotel Van der Valk. Op deze avond is het hek tussen het hotel en de school geopend.


Actueel