Open menu

Klas 3 Informatie- en kennismakingsavond

17 september 18:45 - 20:15 uur

Deze avond is alleen voor ouder(s) / verzorger(s). Voor ouders van klas 3 duurt de avond van 18.45 uur tot 20.15 uur. Svp aan- / afmelden via de mentor van uw kind.

Op dinsdag 17 september aanstaande organiseren wij een informatieavond voor de ouders/ verzorgers van onze leerlingen uit leerjaar 3.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De avond start om 18.45 uur en zal tot ongeveer 20.15 uur duren.

De avond bestaat uit twee onderdelen:

Voor Klas 3B1, 3B2 3B3, 3B4, 3B5, 3K1 en 3K2 start de avond met een presentatie in het theater van onze school door de examensecretaris, de heer Bouchmal. Aangezien uw zoon/dochter in leerjaar 3 al start met toetsen die meetellen voor het examen, krijgt u tijdens deze bijeenkomst uitleg over het examenreglement en andere belangrijke zaken met betrekking tot het examen van uw zoon/dochter.

Daarna volgt een nadere kennismaking met de mentor van uw zoon/dochter in een klaslokaal en het uitwisselen van verdere informatie over dit schooljaar. Mocht u het klasnummer van uw kind niet weten, dan vindt u die in de centrale hal van de school evenals het lokaal waar de kennismaking met de mentor plaatsvindt.

Ouder(s)/verzorger(s) met leerlingen in klas 3K3, 3K4, 3K5, 3K6, 3M1, 3M2 en 3M3 maken eerst kennis met de mentor. Daarna ontvangen zij de presentatie in het theater.

Wij vinden als school een goede relatie met u als ouder/verzorger zeer belangrijk en stellen het daarom zeer op prijs als u dinsdag 17 september aanwezig kunt zijn. Indien u verhinderd bent verzoeken wij u dit per mail door te geven aan de mentor van uw zoon of dochter.

Houd u er rekening mee dat er niet voldoende parkeerruimte nabij
de school is. Er kan ook geparkeerd worden op het terrein van hotel Van der Valk. Op deze avond is het hek tussen het hotel en de school geopend.
Actueel