Open menu

Schoolgids

023-5311572

Alle (ouder(s)/verzorger(s)) van de leerlingen ontvangen op de kennismakingsavond de schoolgids. Deze vernieuwde schoolgids is een handig naslagwerk voor alle zaken rondom school. Op deze site vindt u over alle items uit de schoolgids uitgebreide informatie terug. Indien u niet aanwezig kunt zijn op de kennismakingsavond dan ontvangt uw zoon/dochter de schoolgids van de mentor.

We hebben er bewust voor gekozen om de informatie in de papieren schoolgids beknopt te houden, zodat we op de site steeds actueel en up-to-date kunnen zijn. Het antwoord op uw vraag is zeer waarschijnlijk terug te vinden bij 'veelgestelde vragen & downloads“. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen via info@haarlemcollege.nl of 023-5311572

Vernieuwd VMBO
Schoolorganisatie
Leerlingenraad
Schoolregels
Medezeggenschapsraad
Contact
Lestijden
Magister
Vakantieplanning
Overgangsnormen
Pestprotocol
Jaarplanning Haarlem College voor ouder(s) en/of verzorger(s)

Nog meer vragen

Moet ik mijn kind elke dag opnieuw ziek melden?

Het is de bedoeling dat u uw kind dagelijks ziek meldt door duidelijk de voor- en achternaam van de leerling, met daarbij ook de klas in te spreken op ons antwoordapparaat.

In geval van ziekenhuisopname of in geval van langdurig verzuim wordt dit afgestemd met de mentor e/o leerlingbegeleider. In deze gevallen dient een doktersverklaring te worden overlegd.

Meldingen die na 48.00 uur nog niet zijn ontvangen zullen worden geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.

Wanneer zijn de Open Dagen en Inschrijfdagen?

De inschrijfdagen zijn op:

 • Woensdag 7 maart 2018 van 14.00 - 17.00 uur
 • Donderdag 8 maart 2018 van 16.00 - 18.00 uur
 • Maandag 12 maart 2018 van 19.00 - 21.00 uur
Wie is de mentor van mijn zoon/dochter?

Deze vraag kunt u in eerste instantie het beste aan uw zoon/dochter zelf stellen. U kunt eventueel ook contact opnemen met het Haarlem College via email: info@haarlemcollege.nl, of telefonisch met onze administratie. Wij zoeken dan uit wie de mentor van uw zoon/dochter is.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U dient uw kind in geval van ziekte dagelijks afwezig te melden bij het Haarlem College. Dit doet u door het centrale telefoonnummer (023-5311572) te bellen. U kiest dan de optie ''ziekmeldingen''. Wij verzoeken u de naam en de klas van uw kind duidelijk in te spreken. Let op: voor een ziekmelding krijgt u geen medewerker aan de telefoon. Dat hoeft ook niet; de melding wordt verwerkt in magister.

Wat zijn de schooltijden?

De leerlingen moeten tussen 8.30 en 16.30 uur beschikbaar zijn voor school. Het lesrooster bestaat uit een aantal lesuren op de dag. Het precieze rooster is terug te vinden in magister. De lestijden zijn:

 • 1e uur 08.30-09.20
 • 2e uur 09.20-10.10
 • 3e uur 10.10-11.00
 • pauze
 • 4e uur 11.20-12.10
 • 5e uur 12.10-13.00
 • pauze
 • 6e uur 13.20-14.10
 • 7e uur 14.10-15.00
 • 8e uur 15.00-15.50
Wat is een verkort lesrooster?

Een paar keer in het schooljaar wordt er gewerkt met een verkort lesrooster. De lessen zijn dan 40 minuten lang, in plaats van 50 minuten. Deze vorm wordt ingezet als er in de middag bijvoorbeeld rapportvergaderingen zijn.

Wat zijn de lestijden in een verkort lesrooster?
 • 1e uur 08.30-09.10
 • 2e uur 09.10-09.50
 • 3e uur 09.50-10.30
 • pauze
 • 4e uur 10.50-11.30
 • 5e uur 11.30-12.10
 • 6e uur 12.10-12.50
 • pauze
 • 7e uur 13.10-13.50
 • 8e uur 13.50-14.30
Wanneer worden de boeken geleverd?

U ontvangt bericht van de boekenleverancier Van Dijk over de levering van de boeken. De boeken worden in de laatste week voor de aanvang van het nieuwe schooljaar thuis bezorgd.

Stel je vraag