Open menu

Project ‘Haarlem to Harlem’ opnieuw van start!

22 maart 2017

Het tweede jaar van het project ‘Haarlem to Harlem’ is van start gegaan. Een project dat studenten vanuit Haarlem en Harlem in New York door middel van het maken van comics met elkaar verbindt. Alex Simmons als professionele stripschrijver uit New York begeleidt de lessen. De rode lijn van het project is de geschiedenis van beide plaatsen. In Haarlem zijn nog altijd de sporen te vinden van het slavernijverleden van Nederland. In Harlem New York is er, met straatnamen als de Martin Luther King street, de lange strijd van de gelijke rechten voor de zwarte bevolking te zien. Door middel van het maken van ‘comics’ gaan studenten in op hedendaagse thema’s als discriminatie, uitsluiting en diversiteit. Het project is eind februari gestart en wordt afgesloten met een mini tentoonstelling van de leerlingen. Die datum volgt nog.

Haarlem to Harlem is een project tussen een school in Haarlem in samenwerking met een school in Harlem (New York).
Behalve dat de scholen op een plek staan met dezelfde naam, is er nog een overeenkomst, namelijk dat slavernij onderdeel is van de geschiedenis. Het
project gaat over dat verleden, maar trekt ook parallellen naar het heden. Nog
steeds is er sprake van discriminatie, uitsluiting en racisme, in de VS maar ook in Nederland. Belangrijk element is dat leerlingen hierover gaan reflecteren en kritisch denken door het maken van een eigen beeldverhaal.
Leerlingen horen en zien op het nieuws over rassenrellen in de VS, of de discussie over Zwarte Piet in Nederland.
Leerlingen kunnen zich boos of vervreemd voelen door wat er in de maatschappij,
of eigen stad, buurt of school afspeelt. Deze lessenserie beoogt de leerling
vertrouwd te maken met bepaalde historische gebeurtenissen en leren die feiten
te vertalen naar het heden. En een belangrijke slag is om hun eigen verhaal,
ervaring en ideeën over discriminatie bespreekbaar te maken door middel van
kunst. Een kunstenaar en comic writer uit New York, Alex Simmons begeleidt de
lessen tussen beide scholen via een online verbinding. Het is de bedoeling dat
hij aan het einde ook aanwezig zal zijn op het Haarlem College. Ter afsluiting
van het project zal er een mini tentoonstelling zijn van de kunst die onze leerlingen
hebben gemaakt.
Kerndoelen van het Project ‘Harlem to Haarlem’ zijn:
- Het leren opzetten en maken van een eigen (persoonlijke) beeldverhaal. Met als doel:
Historisch besef te bevorderen, specifiek gericht op kennis van leerlingen op het slavernij verleden in Haarlem als in New York (of VS breed).
- Discriminatie en intolerantie in het algemeen en racisme in het bijzonder bespreekbaar maken.
- Verdraagzaamheid te bevorderen.
- Het kennismaken leerlingen vanuit diverse (internationale) achtergronden, om zo het perspectief van een leerling te verbreden en te leren omgaan met verschillen.Actueel

Er zijn geen aankomende evenementen